„The hardest thing to understand in the world is the income tax“ Albert Einstein

Účetnictví Dana Nývltová

Libčanská 938
Praha 9 Klánovice
19014
+420 603 885 279
info@ucetnictvidn.cz

Po 1.1.2016 vyjádření auditora i k výroční zprávě

08.11.2015 20:30

Současně s novelou zákona o účetnictví byla zveřejněna i novela zákona o auditorech. Tato novela přináší nové povinnosti  i pro auditované společnosti.

Důležitou novinkou pro všechny zprávy o statutárním auditu obchodních korporací vydané po 1. lednu 2016 je, že jejich povinnou součástí musí být vyjádření auditora k výroční zprávě účetní jednotky, viz § 20, odst. 1 zákona o auditorech:

 

„Auditor ve zprávě auditora uvede vyjádření, ve kterém auditor jasně uvede, zda údaje obsažené ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní závěrkou.“

 

Auditor se tedy bude vyjadřovat k účetní závěrce a k výroční zprávě jako celku v jediné zprávě.